PROF. DR.
İHSAN BAKIR

Başhekimlik ve Genel Sekreterlik görevlerimi ifa ederken aynı zamanda kalp damar cerrahisi ameliyatlarına ve eğitim faaliyetlerine İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettim. Gerek erişkin ve çocuk kalp damar cerrahisi gerekse de erişkin ve çocuk kardiyoloji branşlarında asistan, uzman doktor ve doçent yetiştirdim ve tezlerini yönettim. Halen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde (Çapa) akademisyen olarak çalışmaktayım ve
Erişkin ve Konjenital (Doğumsal) kalp hastalıkları ameliyatları yapmaktayım.

DAMAR CERRAHİSİ AMELİYATLARI

Kalp ameliyatları, ağırlıklı olarak da koroner bypass ameliyatları yapılmaktadır.

VARİKÖZ VEN SKLEROTERAPİSİ

Variköz ven skleroterapisi ameliyatları, ağırlıklı olarak da koroner bypass ameliyatları yapılmaktadır.

ENDOVASKÜLER CERRAHİ

Endovasküler cerrahi ameliyatları, ağırlıklı olarak da koroner bypass ameliyatları yapılmaktadır.

PERİFERAL VASKÜLER BYPASS

Periferal vasküler bypass ameliyatları, ağırlıklı olarak da koroner bypass ameliyatları yapılmaktadır.

KORONER BYPASS AMELİYATI

Koroner by-pass ameliyatı ameliyatları, ağırlıklı olarak da koroner bypass ameliyatları yapılmaktadır.

ATRİYAL SEPTAL DEFEKT ONARIMI

Atriyal septal defekt onarımı ameliyatları, ağırlıklı olarak da koroner bypass ameliyatları yapılmaktadır.

İletişim Bilgileri